Δειγματοληψία ευκολίας ( Convenience sampling )

Πρόκειται για μια διαδεδομένη μέθοδο δειγματοληψίας, κυρίως στους μαθητικούς κύκλους. Η δειγματοληψία ευκολίας ή διαθεσιμότητας όπως αλλιώς λέγεται πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και με μεγάλη προσοχή. Όπως και το όνομα της μεθόδου αποκαλύπτει, ο ερευνητής αναζητά τα δεδομένα του από οποιονδήποτε μπορεί να του τα δώσει «εύκολα» ( φίλοι, μαθητές, συνάδελφοι κτλ. ).

Παρόλο που η μέθοδος αυτή μπορεί να αποφέρει μεγάλα δείγματα σε σχετικά μικρό χρόνο και με μικρό κόστος το μέγεθος του δείγματος που παράγεται δεν μπορεί να μας αποζημιώσει για την μη αντιπροσωπευτικότητά του. Τέτοιου είδους προσέγγιση θα πρέπει να περιορίζονται μόνο σε διερευνητικές έρευνες ή βοηθητικά για την δημιουργία ερωτηματολογίου. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση υπάρχει μεγάλη περίπτωση να οδηγήσουν τον ερευνητή σε λάθος συμπεράσματα.

Δειγματοληψία ευκολίας – ( Convenience sampling )

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *