Αυτή η μέθοδος βασίζεται στις τεχνικές της απλής τυχαία δειγματοληψίας και της συστηματικής δειγματοληψίας με σκοπό να δημιουργήσει ένα ακόμη πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα, επιστρατεύει όμως

Read More

Πολλές φορές αναρωτιόμαστε για το αν κάτι είναι αντιπροσωπευτικό ή όχι για ένα σύνολο από στοιχεία. Για παράδειγμα οι πρώτοι 100 άνθρωποι που συναντάμε μόλις

Read More