Στρωματοποιημένη δειγματοληψία ( Stratified sampling )

Αυτή η μέθοδος βασίζεται στις τεχνικές της απλής τυχαία δειγματοληψίας και της συστηματικής δειγματοληψίας με σκοπό να δημιουργήσει ένα ακόμη πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα, επιστρατεύει όμως μια ελαφρώς πιο περίπλοκη διαδικασία.

Για να γίνει το δείγμα πιο αντιπροσωπευτικό οι αναλογίες των διάφορων ομάδων στο δείγμα πρέπει να είναι οι ίδιες όπως στο σύνολο του πληθυσμού. Ο ερευνητής χρειάζεται πρώτα να επιλέξει την μεταβλητή ομαδοποίησης ή στρωματοποίησης πάνω στην οποία θα βασιστεί η σωστή αντιπροσώπευση. Με την επιλογή αυτής της μεταβλητής, ο ερευνητής ομαδοποιεί το δειγματοληπτικό πλαίσιο σε ομάδες και στη συνέχεια επιστρατεύει την απλή τυχαία δειγματοληψία ή τη συστηματική δειγματοληψία για να επιλέξει τη σωστή αναλογία ατόμων εντός κάθε ομάδας – στρώματος μέσα στο πληθυσμό.

Στρωματοποιημένη δειγματοληψία – Μέθοδοι τυχαίας δειγματοληψίας

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *