Η μέθοδος της χιονόμπαλας αντιπροσωπεύει την λιγότερο πιθανή μέθοδο για την διεξαγωγή μιας έρευνας, καθώς εμπλέκει την επιλογή του πληθυσμού στόχου από τις υπάρχουσες επαφές,

Read More

Πρόκειται για μια διαδεδομένη μέθοδο δειγματοληψίας, κυρίως στους μαθητικούς κύκλους. Η δειγματοληψία ευκολίας ή διαθεσιμότητας όπως αλλιώς λέγεται πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο κάτω από συγκεκριμένες

Read More

Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση οι ερευνητές απαιτείται να εντοπίσουν άτομα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, με την υπόθεση ότι αυτά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά είναι κατανεμημένα συστηματικά

Read More

Αυτή η μέθοδος βασίζεται στις τεχνικές της απλής τυχαία δειγματοληψίας και της συστηματικής δειγματοληψίας με σκοπό να δημιουργήσει ένα ακόμη πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα, επιστρατεύει όμως

Read More