Αναλογική δειγματοληψία – Quota sampling

Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση οι ερευνητές απαιτείται να εντοπίσουν άτομα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, με την υπόθεση ότι αυτά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά είναι κατανεμημένα συστηματικά από άκρη σε άκρη σε έναν πληθυσμό έτσι ώστε η επιλογή των σωστών αναλογιών στα άτομα που παρουσιάζουν παραλλαγές των χαρακτηριστικών να αποφέρουν ένα απολύτως αντιπροσωπευτικό δείγμα.

Τα χαρακτηριστικά στα οποία πρέπει να βασίζονται οι αναλογίες μπορεί να είναι απλά, για παράδειγμα η ηλικία ή μπορεί να είναι συνδυασμός χαρακτηριστικών όπως η ηλικία, το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση και η κατοχή αυτοκινήτου. Καθώς αυτή η μέθοδος φαίνεται χρήσιμη και εύχρηστη σε θεωρητικό επίπεδο, υποφέρει από το γεγονός ότι τα άτομα που είναι πιο εύκολα στην πρόσβαση όπως για παράδειγμα συγγενείς και φίλοι είναι πιθανό να συμπεριληφθούν. Επίσης η αναλογία του κάθε χαρακτηριστικού πρέπει να είναι γνωστή στον ερευνητή.

Αναλογική δειγματοληψία  – Quota sampling

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *