Δειγματοληπτική έρευνα – εισαγωγή

Η πιθανότητα για κάποιον που ζει στον σύγχρονο κόσμο να έχει συμμετάσχει σε κάποια δειγματοληπτική έρευνα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ας σκεφτούμε τον εαυτό μας, σας έχουν πάρει ποτέ τηλέφωνο για κάποια έρευνα στο σπίτι ? Σας έχουν σταματήσει ποτέ στο δρόμο να συμπληρώσετε ένα ερωτηματολόγιο ? Μήπως έξω από το σουπερμάρκετ σας ρώτησαν τη γνώμη σας για κάποιο προϊόν ? Η έστω έχετε απαντήσει σε κάποια δημοσκόπηση σε κάποια ιστοσελίδα ? Αν η απάντηση είναι ναι τότε σίγουρα έχετε συμμετάσχει σε κάποια δειγματοληπτική έρευνα. Μια εφημερίδα να ανοίξουμε είναι πολύ πιθανό πως θα παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας δειγματοληπτικής έρευνας. Αυτό το γνωρίζουμε όλοι, όμως το αν μια έρευνα είναι δειγματοληπτική ή όχι δε το σκεφτόμαστε.

Οι δειγματοληπτικές έρευνες γίνονται καθημερινά, γίνονται εδώ και πολύ καιρό και θα γίνονται πάντα γιατί αποτελούν μέρος της επιστημονικής έρευνας. Η έρευνες αυτές γίνονται για κάθε λόγο, από ακαδημαϊκές εργασίες μέχρι ακόμη προς οφέλους του καλύτερου μάρκετινγκ και προώθησης ενός προϊόντος. Συχνά δε μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα αποτελέσματα γιατί ίσως δε μπορούμε να τα συγκρίνουμε με κάτι άλλο, όπως π.χ η άποψη για ένα προϊόν, σε άλλες περιπτώσεις όμως όπως π.χ η ανάδειξη νέας κυβέρνησης η αποτυχία μιας δειγματοληπτικής έρευνας να αποτυπώσει το αποτέλεσμα είναι σημαντική αιτία ώστε να συζητηθεί τι έφταιξε για αυτή την αποτυχία. Για να γίνει αυτή η συζήτηση και η αξιολόγηση μιας έρευνας είναι απαραίτητο να υπάρχουν τα στοιχεία για την διαδικασία που ακολουθήθηκε για αυτή την έρευνα.

Λόγω του ότι οι δειγματοληπτικές έρευνες γνωρίζουν μια ευρύτατη διάδοση είναι πιθανό όλοι να έχουν μια γενική εικόνα για το τι είναι. Το να δοθεί ένας ακριβής ορισμός είναι δύσκολο, τα τυπικά όμως χαρακτηριστικά μιας τέτοιας έρευνας είναι τα εξής 1 :

 • Η χρήση ενός προκαθορισμένου ποσοτικού σχεδίου.
 • Η συλλογή ενός μικρού ποσού δεδομένων από μεγάλο αριθμό ατόμων.
 • Η επιλογή αντιπροσωπευτικού δείγματος ατόμων.

Οι δειγματοληπτικές έρευνες συνήθως περιλαμβάνουν ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο χορηγείται με τους εξής βασικούς τρόπους :

 • Αυτό συμπλήρωση
 • Πρόσωπο με πρόσωπο συνέντευξη
 • Τηλεφωνική συνέντευξη

Από τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων συλλέγονται δεδομένα  από αντιπροσωπευτικά δείγματα τα οποία στη συνέχεια εξετάζονται ώστε να διακριθούν διάφορα πρότυπα συσχέτισης τους.

Ο κύριος λόγος που διαλέγουμε την δειγματοληπτική έρευνα αντί της απογραφής είναι η αδυναμία να εξετάσουμε το σύνολο του πληθυσμού. Οι λόγοι μπορεί να είναι αντικειμενικοί για παράδειγμα όλα τα πουλιά του Αμαζονίου δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να εξεταστούν ένα προς ένα ή οικονομίας αφού το κόστος μιας έρευνας είναι ανάλογο του αριθμού των στοιχείων που εξετάζονται. Η δειγματοληπτική έρευνα παρουσιάζει επιπλέον τα εξής πλεονεκτήματα :

 1. Ταχύτητα.
  Η απογραφή απαιτεί μεγάλο χρόνο και πόρους.
 2. Ευρύτερο πεδίο έρευνας.
  Το γεγονός ότι απευθύνεται σε λιγότερα άτομα επιτρέπει να μελετηθούν περισσότερα χαρακτηριστικά για αυτά τα άτομα.
 3. Ακρίβεια.
  Η περιορισμένη έκταση της έρευνας επιτρέπει στο προσωπικό να μειώσει τα σφάλματα παρατήρησης.

Βιβλιογραφία δειγματοληπτικής έρευνας

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *