Δειγματοληψία – Η διαδικασία

Η διαδικασία της δειγματοληψίας περιλαμβάνει αρκετά στάδια :

  1. Πρώτα πρέπει να καθοριστεί ο πληθυσμός με τα χαρακτηριστικά που ενδιαφέρουν τον κάθε ερευνητή.
  2. Στη συνέχεια πρέπει να καθοριστεί το δειγματοληπτικό πλαίσιο, το μετρήσιμο σύνολο δηλαδή των στοιχείων μέσα από το οποίο θα επιλεγεί το δείγμα.

Τα δύο πρώτα βήματα συζητήθηκαν στην προηγούμενη ενότητα και δόθηκαν σαφείς ορισμοί. Για να ολοκληρωθεί η δειγματοληψία πρέπει να ακολουθήσουν και άλλα βήματα, το οποία περιγράφονται παρακάτω :

  1. Το μέγεθος του δείγματος επίσης πρέπει να καθοριστεί πριν ξεκινήσει η διαδικασία.
  2. Πρέπει να επιλεγεί η κατάλληλη δειγματοληπτική μέθοδος η οποία θα διαλέξει το «πιο αντιπροσωπευτικό» δείγμα από το δειγματοληπτικό πλαίσιο.

Πρέπει να καθοριστούν ζητήματα σχετικά με την συλλογή των δεδομένων, το οποία μπορεί να επηρεάσουν τη διαδικασία ( ερωτηματολόγιο , συνέντευξη )

Βιβλιογραφία δειγματοληπτικής έρευνας

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *