Δειγματοληψία με τη μέθοδο της χιονόμπαλας – Snowball sampling

Η μέθοδος της χιονόμπαλας αντιπροσωπεύει την λιγότερο πιθανή μέθοδο για την διεξαγωγή μιας έρευνας, καθώς εμπλέκει την επιλογή του πληθυσμού στόχου από τις υπάρχουσες επαφές, αλλά και στις επαφές που αυτά τα άτομα έχουν. Τα άτομα που αρχικά επιλέχθηκαν για την έρευνα καλούνται να παρέχουν στοιχεία επικοινωνίας για άλλα άτομα, για αυτό χρησιμοποιείται και η έννοια της χιονόμπαλας που καθώς κατεβαίνει, μεγαλώνει συνεχώς.

Έτσι και ο πληθυσμός με τις συστάσεις εκείνων που συμμετείχαν μεγαλώνει συνεχώς. Αυτό προϋποθέτει βέβαια την ικανότητα του ερευνητή να πείθει αλλά και την συνεργασιμότητα των συμμετεχόντων στην έρευνα. Η μέθοδος εφαρμόζεται κυρίως σε μικρούς πληθυσμούς οι οποίοι είναι δύσκολα προσβάσιμοι λόγω της ιδιαίτερης φύσης τους. Παράδειγμα αποτελούν οι «μυστικές» κοινότητες – οργανώσεις ή τα κλειστά επαγγέλματα όπου είναι πολύ ευκολότερο να προτείνει κάποιος έναν συνάδελφό του παρά να ανακαλύψει ο ερευνητής τα μέλη του πληθυσμού. Η γενίκευση από τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας πρέπει να είναι η μικρότερη δυνατή.

Δειγματοληψία με τη μέθοδο της χιονόμπαλας – Snowball sampling

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *