Δειγματοληψία σκοπιμότητας – Purposive sampling

Τα ξεχωριστά άτομα επιλέγονται από έναν πληθυσμό σύμφωνα με υποκρυπτόμενο ενδιαφέρον για κάποια συγκεκριμένη ομάδα. Για παράδειγμα, η μελέτη των τάσεων μιας ένωσης του εργατικού δυναμικού όπου απουσιάζει ένας σαφές δειγματοληπτικό πλαίσιο. Είναι δηλαδή η επιλογή κάποιων τυπικών μελών που ανήκουν σε κάποιες τυπικές ομάδες.

Αυτή η μέθοδος ίσως να μην είναι απολύτως αντιπροσωπευτική όμως θα αποφέρει πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Οι πολιτικές δημοσκοπήσεις συχνά χρησιμοποιούν αυτή την μέθοδο. Η επιλογή μιας εκλογικής περιφέρειας η οποία κατά το παρελθόν έδειξε να προβλέπει και το αποτέλεσμα των εθνικών εκλογών ή η επιλογή εκλογικών τμημάτων ( τυπικά τμήματα ) τα οποία γενικά ανακλούν τις προτιμήσεις του πληθυσμού είναι παραδείγματα όπου η δειγματοληψία σκοπιμότητας χρησιμοποιείται αρκετά συχνά για την πρόβλεψη του τελικού αποτελέσματος και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία.

Δειγματοληψία σκοπιμότητας ( Purposive sampling ) – Μέθοδοι μη τυχαίας δειγματοληψίας

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *