Η τεχνολογία RFID μέσα σε ζωντανούς οργανισμούς

Όπως ήδη αναφέρθηκε στο άρθρο με τίτλο « πως δουλεύει η τεχνολογία RFID » οι πομποί ( RFID tags ) μπορούν λόγω του μικροσκοπικού μεγέθους να τοποθετηθούν οπουδήποτε. Εξαίρεση δεν αποτελούν οι ζωντανοί οργανισμοί γενικώς αλλά ούτε και ο άνθρωπος ειδικότερα. Τα RFID tags όμως που πρόκειται εμφυτευθούν σε ζώντες οργανισμούς πρέπει να πληρούν ειδικές προϋποθέσεις.

Πρώτα από όλα πρέπει να διαθέτουν κάποιο περίβλημα – μια προστατευτική θήκη. Αυτό είναι απαραίτητο τόσο για να λειτουργεί ο ίδιος ο πομπός όσο και για να μη προκαλέσει προβλήματα από την επαφή του με τον οργανισμό. Πρέπει να είναι από υλικά που δεν θα αντιδράσουν με το εσωτερικό του σώματος του οργανισμού.

Συν τοις άλλοις το περίβλημα αυτό πρέπει να είναι από υλικό διαπερατό στα ραδιοκύματα με τα οποία επικοινωνεί το scanner με το TAG. Βίο – συμβατό γυαλί έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για αυτό το σκοπό.

rfid_1
Το μέγεθος που μπορεί να έχει ένα RFID tag που προορίζεται για χρήση σε ανθρώπους.

Ένα πιθανό πρόβλημα είναι η μετακίνηση του πομπού κάτω από την επιφάνεια του δέρματος, η χρήση όμως διάφορων υλικών που επιτρέπουν στους γειτονικούς ιστούς να εξελιχθούν κανονικά και να περιβάλλουν το TAG, λύνει το πρόβλημα.

Το γεγονός ότι τα ραδιοκύματα που στην ουσία ενεργοποιούν τον πομπό και τον κάνουν να εκπέμψει, πρέπει να είναι πολύ κοντά στον πομπό, αυτός τοποθετείται συνήθως στα άκρα του οργανισμού ( πόδια, χέρια ) ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο επιφανειακά. Αυτό όμως αν χρειάζεται για κάποιο λόγο ( να μην εντοπίζεται εύκολα ) μπορεί να παρακαμφθεί. Η εισαγωγή του πομπού κάτω από το δέρμα γίνεται με μια ειδική σύριγγα, η οποία στην ουσία καθορίζει και το σχήμα του πομπού. Για να έχει κάποιος στο μυαλό του ένα αντιπροσωπευτικό σχήμα και μέγεθος μπορεί να το συγκρίνει με ένα σπόρο ρύζι. Αυτό είναι το RFID tag που μπαίνει κάτω από το δέρμα και γίνεται πομπός! Αυτό δεν εκπέμπει παντού και πάντα, μόνο όταν βρεθεί ο οργανισμός στην εμβέλεια ενός κατάλληλου scanner.

RFID_In_Hand
Ένα RFID tag τοποθετημένο στο χέρι ενός ανθρώπου. Ορατό μέσω ακτινογραφίας. Πηγή

Ανάλογοι πομποί έχουν ήδη εμφυτευθεί σε ζώα. Για παράδειγμα ιδιοκτήτες σκύλων προχωρούν στην τοποθέτησή του και μαζί παίρνουν ένα μικρό scanner που ταιριάζει μόνο με τον TAG αυτό. Έτσι μπορούν να αναγνωρίσουν με σιγουριά το σκυλί τους ανάμεσα σε άλλα όμοια αν αυτό έχει χαθεί.

Ανάλογα παραδείγματα είναι πάρα πολλά. Συζήτηση για την εφαρμογή τους στις αγελάδες έγινε όταν ξέσπασε το σκάνδαλο των τρελών αγελάδων ώστε να επιτευχθεί ο έλεγχος στην διακίνησή τους. Περιττό να αναφέρει κανείς πως αντίστοιχα RFID tags ήδη έχουν εισαχθεί σε ανθρώπους. Ένα απλό παράδειγμα είναι πως οι στρατιώτες μιας βάσης θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε διάφορους χώρους ανάλογα με τις «άδειες» που είναι καταχωρημένες στο TAG τους. Από έναν υπολογιστή κάποιος διαχειριστής θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να κόβει ή να δίνει πρόσβαση στον οποιονδήποτε.

Η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού μπορεί να περάσει σε άλλο επίπεδο, το οποίο δεν νομίζω ότι θέλω να βιώσω όσο ζω.

Περισσότερες πληροφορίες :

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *