Συνδεσμολογία φωτοβολταϊκών πάνελ

Η συνδεσμολογία φωτοβολταϊκών πάνελ αλλά και μπαταριών πρέπει να γίνονται με προσοχή και φυσικά υπεύθυνα από αυτόν που κάνει την εγκατάσταση. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα πρέπει να γίνονται κατανοητές από τον αναγνώστη και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή.

Όπως και στην περίπτωση των μπαταριών οι οποίες μπορούν να συνδεθούν σε σειρά αλλά και παράλληλα, έτσι και με τα φωτοβολταϊκά πάνελ μπορεί να γίνει κατάλληλη συνδεσμολογία ώστε να αυξηθεί η ένταση ή η τάση του παραγόμενου ρεύματος.

Η πιο συχνή περίπτωση είναι να έχουμε ήδη στήσει το σύστημά μας και απλά να θέλουμε να αυξήσουμε την παραγωγή ενέργειας στην τάση που ήδη λειτουργεί. Στα πιο πολλά μικρά φωτοβολταϊκά είναι τα 12V. Αν για παράδειγμα έχουμε ένα φωτοβολταϊκό πάνελ των 50W – 12V και αγοράσαμε άλλο ένα επίσης των 50W – 12V με σκοπό τον διπλασιασμό της παραγόμενης ενέργειας τότε θα πρέπει να συνδέσουμε τα πάνελ παράλληλα. Η τάση θα παραμείνει η ίδια, αλλά θα αυξηθεί η ένταση και συνεπώς η μπαταρίες του συστήματος θα φορτίζουν συντομότερα.

σύνδεση_πανελ_σε_σειρα
Η παράλληλη σύνδεση φωτοβολταϊών πάνελ αυξάνει την ένταση του ρεύματος και συνεπώς μειώνεο τον απαιτούμενο χρόνο φόρτισης των μπταριών μας.

Αν όμως πρέπει να χρησιμοποιήσουμε πάνελ μιας τάσης ώστε να φορτίσουμε μπαταρίες μεγαλύτερης τάσης, θα πρέπει να είμαστε σε θέση να κάνουμε συνδυασμό συνδεσμολογιών. Δηλαδή να κάνουμε τις απαραίτητες συνδέσεις ώστε το τελικό παραγόμενο ρεύμα να έχει την τάση που μπορεί να δεχτεί και να αξιοποιήσει το ελεγκτής φόρτισης του συστήματός μας. Ένα απλό παράδειγμα απεικονίζεται γραφικά στην εικόνα όπου 4 φωτοβολταϊκά πάνελ των 12V συνδέονται με τέτοιο τρόπο ώστε καταλήγοντας σε έναν ελεγκτή φόρτισης των 24V να φορτίσουν μπαταρίες των 24V.

σύνδεση_πανελ_παράλληλα
Η σύνδεση σε σειρά χρησιμοποιείται για να αυξηθεί η τάση ώστε να γίνει εφικτή η φόρτιση μπαταριών τάσης μεγαλύτερης των διαθέσιμων φωτοβολταϊκών πάνελ. Φυσικά μπορεί να γίνει συνδυασμός παράλληλης και σε σειρά σύνδεσης ταυτόχρονα για να επιτευχθούν περισσότεροι στόχοι.

Η αύξηση της παραγόμενης ενέργειας σε ένα ήδη υπάρχον φωτοβολταϊκό σύστημα είναι ίσως ο πιο συχνός λόγος για να συνδέσουμε παραπάνω του ενός φωτοβολταϊκά πάνελ. Πρακτικά σημαίνει πως η μπαταρίες μας θα φορτίζονται συντομότερα, με την ίδια έκθεση στον ήλιο.

Περισσότερες πηγές :

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *